ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
Ειρήνης & Φιλίας 9
4651, Τραχώνι Λεμεσός
Τηλ.: 25398894
Φαξ: 25710867
E-mail: [email protected]